Welcome to浩沺中医门诊部!

浩沺中医门诊部

Customer Hot Line 15522797068

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

       

 

         患者70岁,女性,患脑瘤多年,肿瘤占位损伤神经导致眼睛一只失明,走路不稳。该患者由于身体太虚以及经济条件都不允许,一直采取保守治疗,头疼头晕放射性呕吐,夜不能寐季度痛苦。2016年处开始服用浩沺中药茶至今,病情得到控制,患者自述感觉头里的肿瘤没有了。目前患者定期不定期的服用中药茶带瘤生存。

 

 

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)

浩沺中药茶调理脑瘤患者案例(70岁老太太)


 


返回顶部